info@nmyoly.com
|
+993 12 75 47 73
|
+993 63 40 60 13
info@nmyoly.com
|
+993 12 75 47 73
|
+993 63 40 60 13

Onlaýn talaby goýuň

24 sagadyň dowamynda Siz bilen habarlaşarys.

Telefon belgimiz: +993 12 75 47 73 | +993 63 40 60 13 

Email: info@nmyoly.com

Salgymyz: G. Kuliýew köç. 64, Aşgabat, Türkmenistan, 744000

  Çalt hyzmat

  Biz, iň gysga wagtda ýokary hilli we çalt hyzmaty üpjün edýäris.

  Howpsuz ýagdaýda eltip bermek

  Harytlar eltilende, iň soňky barmaly ýerine eltilýänçä, ýoluň bütin dowamynda howpsuz ýük daşamagyň ýörelgelerine esaslanýarys.

  24/7 elýeter bolmak

  Kämil tejribeli hünärmenler toparymyz günüň islendik wagtynda zerur maslahatlary üpjün eder.