info@nmyoly.com
|
+993 12 75 47 73
|
+993 63 40 60 13
info@nmyoly.com
|
+993 12 75 47 73
|
+993 63 40 60 13

Biziň hyzmatlarymyz

- siziň ygtybarly çözgüdiňiz

Biz Siziň ulag hyzmatlarynyň hemişelik üpçunjisi bolup durýarys. Biz Nesiliň Miras ýoly HK-da “gapydan-gapa” diýilen harydy ýerine ýetirmek we logistika ugrundan subut edilen tejribämiz bar. Biz Siziň ýüküňiz iberilen nokadyndan ýerine barmaly nokadyna çenli ýetýänçä howpsuzlygyny we amatly bahadan barjakdygyna kepil geçýäris. Ýüküňizi bize ynanyň, biz hem öz tarapymyzdan gury ýerde, deňizde ýa-da howa ulgamy bilen iň gysga wagtda eltip bereris.